Архив

liniq3
ОХРАНИТЕЛ
януари 13, 2014

Професия ОХРАНИТЕЛ (код 861010) Специалност БАНКОВА ОХРАНА (код 8610101) ІІІ (трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 960 часа (375 часа теория, 585 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучениеМинимално входящо образователно ниво: завършено средно  образование Минимална възраст:  навършени 16 години Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се …

Научи повече sign


ЕКОЛОГ
януари 13, 2014

Професия ЕКОЛОГ (код 851010) Специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (код 8510101) ІІІ (трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 12 месеца                    Общ брой часове: 980 часа (375 часа теория, 555 часа практика, 50 часа избираема професионална подготовка)   Форма на обучение: дневна, индивидуална Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация Минимално входящо образователно ниво: завършено основно образование Минимална възраст:  навършени 16 години   Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити …

Научи повече sign


ФРИЗЬОР
януари 13, 2014

Професия ФРИЗЬОР (код 815010) Специалност ФРИЗЬОРСТВО (код  8150101) ІІ (втора) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 660 часа (300 часа теория, 360 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучениеМинимално входящо образователно ниво: завършено основно образование Минимална възраст:  навършени 16 години Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Пълният курс на обучение е 660 часа и дава …

Научи повече sign


ЕКСКУРЗОВОД
януари 13, 2014

Професия ЕКСКУРЗОВОД ( код 812030) Специалност ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ (код 8120302) ІІІ (трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 960 часа (400 часа теория, 560 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: завършено основно образование Минимална възраст: навършени 16 години Пълният курс на обучение (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от …

Научи повече sign


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
януари 13, 2014

Професия ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код 812010) Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ (код 8120101) ІІІ (трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 960 часа (375 часа теория, 585 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: завършено основно образование Минимална възраст: навършени 16 години Специалност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ (код 8120102) ІІІ (трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 960 часа (375 часа теория, 585 …

Научи повече sign


СЕРВИТЬОР И БАРМАН
януари 13, 2014

Професия СЕРВИТЬОР И БАРМАН (код 811080) Специалност ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (код 8110801) ІІ (втора) степен на професионална квалификация Срок на обучение:  до 6 месеца                      Общ брой часове: 754 часа (289 часа теория, 465 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Входящо образованелно ниво – завършено основно образование Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство Пълният курс на обучение е 754 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и …

Научи повече sign