БЪРЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ

20 април 2022

В сътрудничество с работодатели Центърът за професионално обучение „Академия“ вече осигурява възможност за практика в реална среда и започване на работа. Голяма част от завършилите курсовете за професионална квалификация намират своята реализация веднага по избраната от тях специалност. Обученията са в присъствена и в дистанционна форма. Част от професиите са графичен дизайнер, фотограф, помощник-възпитател, финансист, строител, парамедик, социален асистент. Останалите можете да откриете тук: https://ancoragente.com/profesii/

След успешното полагане на изпити се получава Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение на МОН.

 

За повече информация:

тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com