ВЕЧЕ И ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ

28 април 2016
Динамични тренинги, работа с журналисти и продуценти

 

14„Медийно представяне, публично говорене и реакции при кризи“

/практически курсове по медийно поведение – от месец май 2016/

С обучението „Медийно представяне, публично говорене и реакции при кризи“ ще придобиете умения за адекватна комуникация и поведение пред медиите – протокол, поведение пред камера, отговори на неудобни въпроси, реакция в кризисни ситуации.

 

Цели на обучението:

Да усвоите умения за това: 

– Как да се държите пред камера – в студио и при директни включвания от мястото на събитието

– Как се говори пред радио, телевизия, вестник, информационна агенция

– Кое е специфичното за грима и облеклото в телевизия

– Какви са похватите при изразяването

– Какво трябва да бъде облеклото при различни ситуации и срещи с различни хора

– Кога да сме елегантни и как да не дразним с официалност

– Как се съобщава тревожна новина

– Как се поднасят проблемите и как се демонстрира съпричастност.

 

Ще научите още:

– За психологията на масовата комуникация – създадени практики за въздействие върху публиката, демонстрация на нови похвати

– Как се произвеждат събития и новини – как работят журналистите при създаване или отразяване на новина

– Кога вниманието на медиите и готовността за отговори на всички въпроси е враг

– Как се организират пресконференция, семинар, как се подготвя презентация, прессъобщение и как се водят преговори

– Как се работи в екип и как се ръководи екип

 

Програма:

Интерактивно обучение с поставяне в реална среда, ролеви игри, анализ на ситуации.

1. Психология на масовата комуникация

2. Произвеждане на събития и новини, предварителна подготовка

3. Поведение пред камера в студио и при директни включвания от мястото на събитието, говорене пред радио, телевизия, вестник, информационна агенция

4. Грим, облекло, жестове, интонация, дикция

5. Поставяне в реална ситуация на конференция, пресконференция или самостоятелно интервю със заснемане

6. Реакции в кризисни ситуации, работа в екип

7. Организиране на пресконференция, презентация, писане на прессъобщение, водене на преговори, презентации и разговори с избиратели/ граждани

8. Анализ на поведението, правоговор и дикция, възможности за постигане на необходимите ефекти – информираност, печелене на доверие, постигане на емоционални внушения с интонация.

 

Информация и записване:

Място на провеждане: гр. София, Учебен център АКАДЕМИЯ, ул. „Христо Ценов” 9-13, вх. А;

Цена: по договаряне, според вида на обучение – в група или индивидуално. Включва: обучителни материали, сертификати, кафе-паузи;

Контакти: 02/ 9624748, 0878 887 139, 0878 435 893, 0876 307 421, info@ancoragente.com