Вие преподавате и все още не сте открили своята тема за повишаване на квалификацията?

18 ноември 2021

Центърът ни за обучения „Академия“ вече има 22 одобрени от МОН програми за директори, преподаватели, възпитатели и психолози. Част от обученията могат да бъдат проведени онлайн. Присъждат се един или два кредита, според избраната програма. Можете да изберете тук: https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

Присъствените и изнесените обучения за повишаване на квалификацията продължават в цялата страна, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Обученията са с практическа насоченост и според изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

За повече информация:

тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com