ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

10 май 2022

В края на пандемията, но и в очакването на нова вълна – обученията в Центъра за професионална квалификация Академия продължават и в дистанционна форма. Записването за професиите Помощник-възпитател, Готвач, Финансист, Сътрудник социални дейности е целогодишно и обученията могат да бъдат индивидуални. Разработени са и програми, които позволяват придобиването на квалификация за част от професия при интензивен курс на обучение. Предоставя се Удостоверение за професионално обучение на МОН.  Всички професии можете да откриете тук: https://ancoragente.com/profesii/

 За улеснение на директори, преподаватели, възпитатели и психолози Центърът адаптира своите програми и за получаване на кредити. Част от тях вече могат да се провеждат онлайн. Присъствените обучения за повишаване на квалификацията продължават в цялата страна. Те са според изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Програмите можете да откриете тук:

https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/ 

 

За повече информация:

тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com