Етика и манипулация в медиите

Основна задача на средствата за масово осведомяване, освен разпространението и предоставяне на информация е и възпитаване на модели за поведение и етични норми. Именно етичните норми, както и предаването на неизопачена информация разделя сериозните медии от таблоидните и „жълти” издания. Каква е етиката в журналистиката, как да спазваме моралните норми и как да разплитаме хитрите манипулации на информацията – тук сме, за да ви научим. Защото морал и етика за нас не са просто думи!