ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕДИЦИ И ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ В ПИРОГОВ, СЪВМЕСТНО С ЦПО „АКАДЕМИЯ”

19 юни 2017

paramedikНай-голямата болница за спешна медицина „Н.И.Пирогов” и Центърът за професионално обучение „Академия” към Агенция „Анкор А Дженте” организират курсове за професионална квалификация по професиите Парамедик, Здравен асистент и Болногледач. Най-добрите специалисти от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина ще обучават на терен, в реални условия. Формите на обучение са присъствена, дистанционно-присъствена, съботно-неделна, вечерна.

След завършване на обучението по професия Парамедик курсистите ще знаят как се действа на мястото на инцидент с пострадали, по време на транспортирането и в спешното отделение. Ще имат познания по анатомия и физиология и ще разпознават основните симптоми на спешните състояния при възрастни и деца. Ще могат да оказват практическа помощ на медицинските специалисти от екипа при стабилизирането на жизнените функции на пациентите.

Здравните асистенти ще могат да оказват подкрепа на пациента под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи и да предприемат компетентни действия в ситуации, застрашаващи здравето и живота на пациента.

Болногледачите ще научат как да предоставят здравни грижи и да подпомагат специалистите по в лечебните заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни, честата за медико-социални грижи с настаняване), хосписи, в домашни условия и домове за хора с увреждания.

Пълните курсове на обучение за трите професии дават възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН.

ОБУЧЕНИЯТА НА ПЪРВИТЕ ГРУПИ ЗАПОЧВАТ НА 10.07.2017г.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ: 0876 307 421, 0878 887 139

info@ancoragente.com