КК 1 – ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК

liniq3

Общуване и комуникации

Подобряване на презентативните умения

Събиране и обработване на информация

Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи

Функционална граматика и езикови механизми