КК 2 – ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

liniq3

Обучение по английски език

Първо ниво Elementary (A1)

Второ ниво Pre-Intermediate (A2)

Трето ниво Intermediate (B1)