Конкурс за студентски обмен по програма „Еразъм” за академичната 2013/2014 г., Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”

26 февруари 2013

Обявява се конкурс за студентски обмен по програма „Еразъм” за академичната 2013/2014 г. със следните университети: UPPA (Франция), Universite de Caen (Франция), Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier (Франция), Universitaet des Saarlandes (Германия), Gdansk University of Technology (Полша), Pedagogical University in Slupsk (Полша), Universitat de Barselona (Испания), UPC (Испания).

Chimicheski-fakultetНеобходими документите за кандидатстване:

1. Молба
2. Автобиография
3. Академична справка

Образци на документите, както и имейл контакти за всеки университет, може да бъдат намерени на линка :
Факултет по химия и фармация

 

 

Кандидатите трябва да имат:

1. Завършен I курс (редовно или задочно)
2. Студенти, които през академичната 2013/2014 г. завършват ОКС бакалавър (т.е. ще бъдат студенти 4 курс) могат да осъществят мобилност само през зимния семестър на академичната 2013/2014 г.
3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми на СУ, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в друга бакалавърска образователна институция
4. Висок успех към момента на кандидатстване
5. Да владеят много добре езика, според изискванията за нивото, посочени от съответния университет.

Срокът за подаване на документите е 18.03.2013 г., стая 107, Факултет по химия и фармация, София

Конкурсът ще бъде проведен на 20.03.2013 г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, София, бул. „Джеймс Баучър” 1.