КУРСОВЕ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТА

23 юли 2018

Центърът за професионално обучение „Академия“ към Анкор А Дженте ЕООД, съвместно с Частен образователен комплекс „Светлина” организират интензивни курсове за „ПОМОЩНИК -ВЪЗПИТАТЕЛ“. Преминалите обучението ще имат възможност да започнат работа в детските градини и ясли „Светлина”. Записалите курса могат сами да избират дали да се обучават по пълната програма или по част от нея. Формите на обучение могат изцяло да бъдат съобразени със свободното време на желаещите да се обучават– дневни, съботно-неделни, вечерни, задочни. Специално изградената електронна платформа на „Академия”позволява теорията да бъде усвоена дистанционно и от вкъщи. Центърът ни разполага със сертификат ISO 9001 за качество на обученията. Лицензиран е от НАПОО и издава документи на МОН – Свидетелство за професионална квалификация и Удостоверение за професионално обучение.

Бъдещият ви работодател „СВЕТЛИНА” е член на Световната верига училища „ОБРАЗОВАНИЕ 3000” – образование на новото хилядолетие за интегриране на най-успешните образователни системи от целия свят, задоволяващи нуждите на съвременното дете от 21 век. Комплексът е горд член е на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.

За повече информация и записвания: 02 / 962 47 48, 0878 887 139, 0876 307 421, 0878 435 893, info@ancoragente.com