На 18.02.2016г. в Национален пресклуб БТА се проведе пресконференция, отразяваща дейностите по проект „Да спасиш живот”

18 февруари 2016

Проект „Да спасиш живот” се изпълнява съвместно от Агенцията за публични комуникации и обучения Анкор А Дженте и Синдиката на служителите в затворите в България за период от 14 месеца – психолози, лекари и експерти проведоха обучения на служители в системата на затворите и следствените арести в София, Пловдив, Ловеч и Сливен.

Реализираните обучения са по три направления: Програма за част от професия „Парамедик“, Програма „Работа с наркозависими“ и обучение за придобиване на  квалификация „Тъкач на ръчен текстил“.

В пилотното обучение  по част от професия „Парамедик” преминаха 124  от служителите в затворите и  следствените арести, а по програма „Работа с наркозависими” взеха участие общо 24 служители. Двадесет жени, лишени от свобода в Сливенския затвор са обучени по програма „Тъкач на ръчен текстил“  с цел получаване на квалификация и успешно реинтегриране в обществото.

Психолози, лекари и експерти участваха  активно в разработването на учебните програми, съгласно европейските стандарти, предлагащи теоретично и практическо обучение, което позволява  лесно усвояване на материала.

Беше показан кратък филм, който отразява дейностите в рамките на проекта – как протичат обученията, впечатленията на участниците, както на обучителите, така и на обучаемите. Обучителите изразяват удовлетворението си от организираните обучения, говорят за  спецификите на учебните програми и работата си  на терен. Преминалите обучение споделят впечатленията си и как усвоените знания ще подобрят качеството на работата им.

Проект „Да спасиш живот“  на Агенцията за публични комуникации „Анкор А Дженте“ и Синдиката на служителите в затворите в България, се изпълнява с безвъзмездната финансова помощ на Норвежки Финансов Механизъм, Програма BG15 “Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” Малка грантова схема.