НОВИ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИЯ

5 февруари 2015

Центърът за професионално обучение АКАДЕМИЯ към АНКОР А ДЖЕНТЕ обявява начало на курсове за професионала квалификация от 20 февруари 2015г. за ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ- 850 лв., КАСИЕР- 450 лв., ФОТОГРАФ –  900 лв., ГОТВАЧ- 800 лв.

Курсовете могат да бъдат съобразени с Вашия график. Формите на обучение са дневна,вечерна и дистанционна.

Преподавателите са с дългогодишен професионален опит. Учебните програми са разработени според държавните образователни изисквания. На успешно преминалите обучение се издават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За повече информация и записвания:
Агенция за публични комуникации АНКОР А ДЖЕНТЕ

гр. София
ж.к. „Лозенец“
ул. “Христо Ценов” 9-13, вх. А, ап. 2

тел. 02 / 962 47 48, 0878 887 124, 0876 307 421

e-mail: info@ancoragente.com