ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ТЪКАЧ НА РЪЧЕН ТЕКСТИЛ“ – ГР. СЛИВЕН

20 октомври 2015