ОБУЧЕНИЯТА ЗА КРЕДИТИ В УЧИЛИЩАТА ПРОДЪЛЖАВАТ

20 април 2022

Преподавателите на Центъра за обучения „Академия“ продължават да пътуват в цялата страна за квалификация на педагогическите специалисти. Програмите ни предоставят по един или по два кредита. Обученията са за директори, преподаватели, възпитатели и психолози. Част от програмите могат да се провеждат и в дистанционна форма. Семинарите продължават и по време на ученическите ваканции, могат да бъдат съчетани и със свободното време в хода на учебната година. Тези, които са с продължителност два или три дни могат да бъдат изнесени извън училищата и съчетани с тиймбилдинг.

Обученията са с практическа насоченост и според изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Програмите можете да откриете тук:

https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

 

За повече информация:

тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com