liniq3
ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЦПО „АКАДЕМИЯ” – ВЕЧЕ И В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
26 май 2016

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА.

01Обученията по ЗБУТ стават по-достъпни, по-удобни и съобразени със свободното ви време. Всеки от курсистите получава, както в присъствената форма, всички учебни материали, пълни лекции, както и възможност за онлайн консултации с лектори. Курсовете – дистанционни и присъствени /включително по заявка на работодател/, предоставят специфични понятия от нормативни актове, стандарти и правила за преценка на възможните опасности в работна среда. Получените знания позволяват анализ и предприемане на мерки за гарантиране на безопасни, предотвратяващи стреса и негативните последици върху служителите условия на труд.

С дистанционната форма на обучение вече можете да разпределяте времето си за подготовка и продължителността на курса. Тя позволява обучението да бъде индивидуално, но и едновременно на всички служители на компанията. Изпитите също могат да бъдат положени онлайн, като след това получавате Сертификат на лицензирания от НАПОО център за професионално обучение Академия към Анкора А Дженте.

Обучението  предоставя ключови познания за:

 

За повече информация, график на курсовете и записвания:

info@ancoragente.com; 02/962 47 48; 0878 435 893; 0878 887 139; 0876 307 421