ОБУЧЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ В ПРИСЪСТВЕНА И В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

3 февруари 2021

За улеснение на директори, преподаватели, възпитатели и психолози Центърът за обучения „Академия“ адаптира своите програми и част от тях вече могат да се провеждат онлайн. Времето се уточнява допълнително, за да бъде удобно на педагогическите специалисти. За обученията с нашите лектори се присъждат един или два кредита, според избраната програма.

Присъствените обучения за повишаване на квалификацията продължават в цялата страна, при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания за безопасност.

Обученията са с практическа насоченост и според изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Програмите можете да откриете тук: https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

 

За повече информация:

тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com