liniq3
Обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти – „Изкуството да комуникираш. Работа в екип и разрешаване на конфликти. Етика, манипулация и конфиденциалност.“
13 март 2018