ОБУЧЕНИЯ И КРЕДИТИ

22 ноември 2019

И през настоящата учебна година Центърът за обучения „Академия” провежда обучения за директори, учители, възпитатели и психолози, за които се присъждат кредити. Обученията за повишаване на квалификацията се провеждат в цялата страна на територията на училища и детски градини. Организират се и изнесени семинари. Обученията са с практическа насоченост и според изискванията НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Програмите можете да откриете тук: https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

Благодарим за доверието на тези, с които вече работихме заедно!

За повече информация и записвания:
тел. 0878 887 139, e-mail: info@ancoragente.com