ОБУЧЕНИЯ С ПРАКТИКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

16 февруари 2021

ЦПО „Академия“ адаптира програмите си и освен дистанционно обучение предоставя възможност за практика със съвременно оборудване и директно на работното място. Методите на обучение по различните специалности са адаптирани с променящите се условия и високи изисквания на работодатели. С провеждането на стажове в реална среда се осигуряват добра подготовка на обучаемите и по-добри възможности за намиране на работа. Ситуацията с пандемията от COVID-19 и икономическата криза показаха колко важно е осигуряването на гъвкави форми на обучения за възрастни, както и предоставянето на възможности за придобиване на знания в повече специалности, включително с цел преквалификация. Можете да изберете и индивидуална форма на обучение, съобразена с вашето свободно време. Това е валидно както за търсените в последно време професии – Офис мениджър, Помощник-възпитател, Графичен дизайнер, Счетоводител, така и за всички останали, които можете да откриете тук: https://ancoragente.com/profesii/

За повече информация: info@ancoragente.com

Тел. 962 47 48, 0878 887 139