Очаква се скоро да започнат обученията с ваучери за безработни и заети лица по програмата „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

18 август 2016

G1Някои от вас вече познават програмата „Аз мога повече”, която осигури възможност за придобиване на професия. Условията за кандидатстване за ваучери ще бъдат аналогични.
Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. определя условията за обучение.
Всеки един работещ или безработен има право да получи само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност. Ваучерите за обучение са поименни, с фиксирана номинална стойност, според вида на обучението.

Списикът на Доставчиците на обучение се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и се публикува на страницата й. Подробна информация можете да получите на сайта: https://www.az.government.bg

Кой и за какво може да се обучава?
Всички безработни и работещи в частния сектор могат да подадат документи за обучение с ваучер, като в Център за професионално обучение Академия към „Анкор А Дженте” – те могат да се обучават по професиите:

Графичен дизайн

Фотограф

Финансист /Банково дело, Застрахователно и осигурително дело/

Оперативен счетоводител

Касиер

Офис – мениджър /Бизнес администрация/

Офис – секретар /Административно обслужване/

Оператор на компютър /Текстообработване/

Строител / Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилка и шпакловка, Външни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително дърводелство, Строително тенекеджийство, Покриви/

Пътен строител /Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях/, Помощник в строителството /Основни и довършителни работи/

Помощник пътен строител /Пътища, магистрали и съоръжения/

Озеленител /Цветарство/

Работник в озеленяването /Озеленяване и цветарство/

Здравен асистент

Болногледач

Парамедик /Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ/

Изпълнител на термални процедури

Сътрудник социални дейности /Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, Социална работа с деца и семейства в риск/

Помощник възпитател

Социален асистент /Подпомагане на деца, Подпомагане на възрастни/

Готвач

Сервитьор и барман

Организатор на туристическа дейност /Организатор на туризма и свободното време, Селски туризъм/

Екскурзовод

Фризьор

Еколог

Охранител /Банкова охрана, Лична охрана, Физическа охрана/

Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

 

Къде можете да кандидаствате?
Документи се подават в Бюрото по труда по адрес на местоживеене или работа. След това се издава уведомление за одобрение. Всеки одобрен получава ваучер в рамките на седмица след това.

На каква стойност са ваучерите?
В зависимост от курса езиков, квалификационен  или преквалификационен, както и от степента на обучение стойността на ваучерите е различна.
За обучение за придобиване на професионална квалификация от 300 до 1800 лв.
За обучение на чужд език или т.нар. ключови компетентности от 70 до 700 лв.
За част от професия – от 400 до 1125 лв.

Защо да изберете ЦПО Академия?
Реализирайте се успешно с  екипа на „Анкор А Дженте”. Ще можете да работите с проподаватели с опит и индивидуален подход към всеки. В нашия център за професионално обучение  ще получите държавно признат документ за удостоверяване на професионална квалификация или обучение по ключови компетентности, признати в ЕС.
Подробности за стартиращите обучения можете да получавате и от фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/ancoragente
Както и на телефони:

0878 887 139;
0892 344 044;
0878 435 893