ПОКАНА

16 февруари 2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационни срещи с експерти от Институт за гората при Българска академия на науките и от Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, посветени на превенция от възникване на горски пожари.

Срещите за насърчаване на отговорно поведение, участие в мероприятия и дейности, свързани с предотвратяване на пожари в природни територии ще се проведат:  

на 23.02.2023г. от 14.00ч. в залата на НТС Кюстендил, гр. Кюстендил, бул. Македония № 2, ет. 2

и

на 24.02.2023г. от 10.00ч. в залата на читалище „Пробуда-1919“, гр. Кочериново, пл. „3-ти март“ № 1.

Експертите ще представят методика и приложимост на разработен Риск-регистър за превенция на горски пожари и ще дискутират възможностите и предизвикателствата в борбата с пожарни явления в природни територии.

 

Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

 

Очакваме Ви!