ПО ПРОЕКТА „ДА СПАСИШ ЖИВОТ” ЛЕКАРИ, ПСИХОЛОЗИ И НАДЗИРАТЕЛИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО, ЗА ДА ПОДОБРЯТ УСЛОВИЯТА ЗАД РЕШЕТКИТЕ

29 април 2015

07„Проектът ще даде възможност в едни от най-големите затвори да бъдат обучени надзиратели за адекватна реакция при кризисни ситуации, от която понякога зависи животът им,” обяви на пресконференция Иван Петров – председател на Синдиката на служителите в затворите в България. Според него в рамките на проекта „Да спасиш живот” – Синдикатът и Агенцията за публични комуникации и обучения „Анкор А Дженте” ще се опитат да запълнят една празнина, която се явява в знанията на служителите в затворите и в следствените арести. „Ние, надзирателите сме хората, които трябва да реагираме при инциденти и носим отговорност до пристигането на лекарска помощ. Именно затова обучението за част от професия Парамедик ще бъде ключово и полезно,” каза още Иван Петров. Той изрази надежда подобни проекти да продължат, защото в местата за лишаване от свобода нараняванията се случват всеки ден и надзирателите трябва да знаят не само как да действат, но и как да се пазят от заразни заболявания, травми. „За съжаление сме далеч от европейската практика, където се провеждат обучения непрекъснато, но поставяме едно добро начало,” допълни Иван Петров. Координаторът на проекта – Надя Парпулова уточни, че 14 месеца психолози, лекари и експерти ще преподават по специално адаптирани обучителни програми в София, Пловдив, Ловеч и Сливен. Особено важни са модулите за работа на надзиратели с наркозависими лица. „Лишените от свобода, особено наркозависимите, не са лесни за общуване и има много специфики, които е необходимо да се знаят, за да се определят точните подходи”, каза психологът Людмил Стефанов, който е един от преподавателите по проекта. „Да спасиш живот” е изцяло с практическа насоченост, стана ясно още на пресконференцията. „Има две основни цели – от една страна да подпомогне служителите на затворите в изпълнение на служебните им задължения, а от друга – да помогне бъдещото планиране и правене на политики в сектора,” допълни Надя Парпулова. И още – получаването на професионална квалификация „Тъкач на ръчен текстил”, което ще бъде възможно за 20 жени, изтърпяващи наказания в сливенския затвор пък ще помогне за тяхната социализация и квалификация.

Проектът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за закържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Малка грантова схема.