ПРАВИЛА НА МЕДИИНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Да! Поведението пред медиите е важно. И специфично. Начинът на поведение, езикът на тялото, дори налагането на личен стил и език са от особено важно значение. Ние ще ви научим как медиите да ви приемат като ерудиран събеседник или експерт в своята област. Отново индивидуалният подход е ключът към успеха. Защото ние можем да анализираме и да работим заедно за изучаването на особеностите на медииното поведение. Да го направим!