При изключителен интерес от страна на учениците преминаха обучителните семинари за превенция от възникване на горски пожари

27 февруари 2023

Експертите от Института за гората при Българска академия на науките и от НУЦГИТ при Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ се срещнаха и разговаряха с децата от ПГСС “ Св. Климент Охридски” и ПГТ „Н. Й. Вапцаров“  в гр. Кюстендил. Обучителни семинари бяха организирани и в ОУ „Аверкий Попстоянов“ в гр. Рила и в СУ „Христо Ботев“в гр. Кочериново. Учениците, които се включиха бяха от 7-12 клас. Експертите имаха за цел да се повишишат информираността на децата за това колко действително е необходимо да се отнасят отговорно и с поведението си да не допускат възникване на горски пожари. Учениците се интересуваха за най-честите причини за опустошителните стихии, както и за последиците за горите. По време на обучителните семинари им бяха предоставени информационни материали, както и възможност да задават въпроси. Бяха демонстрирани предимствата от използване на безпилотни летателни средства /дронове/ при борба с пожарни явления. Дискусионният формат позволи на експертите да бъдат максимално полезни с информация и да задоволят любопитството на всеки от участниците в обученията.

 

Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.