СТАРТИРА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ 2016 г.

20 ноември 2015

maКакви са тайните на журналистите и пр-експертите? Как работят новите медии и каква е скоростта на информацията? Как можете да се представите успешно при участията си в телевизионни предавания, организирането на пресконференции и изявите пред публика? Как да станете известни и кога да „останете в сянка”? Отговорите са в Медийна академия 2016.

Програмата започва в Нов Български Университет. Тя е насочена и към студенти, и към професионалисти от различни сфери. Обучението е част от квалификациите на Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ. В Медийната академия преподават журналисти и експерти от Агенцията за публични комуникации Ancor A Gente /Анкор А Дженте/. Всеки модул е с продължителност от 30 учебни часа, а цялото обучение е от 5 модула или 150 учебни часа. Успешно преминалите отделните модули получават Сертификат, а за цялата програма – Свидетелство за професионална квалификация. Обученията се провеждат в медийни студия, в реални ситуации, с действащи журналисти.

Модулите включват теория и практика. Първият от тях е „Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера“. Вторият модул е „Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия. Следващият модул е „Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, оператора“. Четвъртият модул е „ПР и поведение пред камера. Специфика на интервюта за пресата, радиото и телевизията“. Петият модул е „Реакции при криза и изграждане на медиен образ. Успешният ПР в кризисна ситуация, успешното поведение и как журналистите стигат до аудиторията“.

 

Лесно е да станеш популярен. Да, но за известно време. Можеш да бъдеш лидер за цял живот. Как? Нов български университет и Анкор А Дженте отварят врати и през следващата 2016-та година на своята Медийна академия, защото там теорията среща практиката.
Какво още ще научите и как се открива талантът за изяви пред публика и пред камера? Очакваме Ви! Записванията се приемат на info@ancoragente.com, телефони 02/962 47 48; 0876 307 421, 0878 887 139, 0878 435 893.

НБУ Център за професионално и продължаващо обучение тел. 02/980 00 99,

02/980 22 10,