Стартира МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ

22 април 2013

123gВодещи журналисти и продуценти започват обучения на студенти и професионалисти във всички сфери. МЕДИЙНАТА АКАДЕМИЯ ще разкрива тайните на успешното поведение в публичното пространство, правилата за взимане и даване на интервюта, как да се държим и говорим уверено пред публика.

Организатори на проекта са Център за професионално и продължаващо обучение на Нов български университет и Агенция за публични комуникации Aнкор A Дженте. Уникалният проект има за цел да срещне теорията с практиката и предоставя възможност на обучаваните да попаднат в реална медийна среда със симулации на студийни интервюта, кризисни ситуации, анализи на видео-материали и статии в пресата, организиране на реални медийни събития и обществени кампании.

МЕДИЙНАТА АКАДЕМИЯ включва пет курса на обучение по 30 учебни часа. Курсовете са „Правила в медийното поведение”; „Етика и манипулация в медиите”; „Как се правят новини”; „ПР и поведение пред камера”; „Реакции при криза и изграждане на медиен образ”. След завършване на всеки от курсовете обучаваните получават сертификат, а успешно завършилите програмата – свидетелство професионална квалификация.

Студентите, чиито специалности са свързани с обществените комуникации могат да натрупат и практически опит. Именно затова проектът осигурява възможност за разговори и работа с действащи и опитни журналисти.

МЕДИЙНАТА АКАДЕМИЯ e адаптиранa и към професионалисти от различни сфери – здравеопазване, бизнес, съдебна система, политика и други.

Като допълнителни модули в МЕДИЙНАТА АКАДЕМИЯ са включени интерактивни сесии с изключително практическа насоченост – техника на телевизионния репортаж, техника на интервюто – за електронни и печатни медии, поведение пред камера, метод и стратегия на ТВ-продуцента, новите медии – предизвикателства и капани пред професионалната журналистика.

За информация и записвания:

 

Нов български университет

Център за професионално и продължаващо обучение

гр.София, ул. Монтевидео 21, Корпус 2, офис 208

тел. 02/ 81 10 108

 

гр. София, ул. княз Борис 1

тел. 02/ 980 00 99 ; 02/980 22 10

glalova@nbu.bg; etrifonova@nbu.bg

 

http://cpo.nbu.bg

За допълнителна информация:

 

Анкор А Дженте

info@ancoragente.com

тел. 02 / 962 47 48 ; 0879 567 881

 

ПРОГРАМА:

Курс 1: Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Въвеждане на курсистите в терминологията, с която работят журналистите
 2. Правилата на медийното поведение, техниките за задържане на вниманието
 3. Полезни съвети за поведение пред камера – стойка, поглед, жестове, облекло
 4. Изясняване на ролята на всеки един в медийния екип

Курс 2: Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Въвеждне в правилата и нормите, които трябва да спазват журналистите
 2. Kонкретни примери за манипулация в медиите и съвети как да се избегне тя
 3. Теория за задържителните правила при даване и взимане на интервюта
 4. Спецификата на писане на прессъобщение и на журналистически материал

Курс 3: Как се правят новини. Работата на продуцента, репортера, оператора

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Въвеждане в терминологията, която се използва в практиката
 2. Какво е новина? Форма и съдържание на новината за ТВ, радио, вестник, сайт
 3. Полезни съвети за въпросите, които се задават, и подготвяне на отговорите
 4. Примери за работа в екип с добри резултати и примери в обратна посока

Курс 4: ПР и поведение пред камера. Специфика на интервюта за пресата, радиото и телевизията

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Основни правила при публични изяви
 2. Специфичната терминология, която изпозват ПР-експерти и журналисти
 3. Информация за езика на тялото, интонацията на гласа, избора на думите при даване на интервюта за пресата, радиото и телевизия
 4. Техники за привличане и задържане на вниманието

Курс 5: Реакции при криза и изграждане на медиен образ. Успешният ПР в кризисна ситуация, успешното поведение и как  журналистите стигат до аудиторията

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Правилата на работа на медиите и ПР-експертите в ситуация на криза
 2. Възможности за изграждане на кризисна програма
 3. Задължителни условия за гарантиране на успешно поведение пред медиите, част от тях при криза
 4. Поставяне на курсистите в атмосфера на реални ситуации

 

Всички обучения ще бъдат съпроводени от дискусии. Можете да се запишете по имейл, по телефон, чрез попълване на онлайн формата на уеб сайта на Центъра или на място в НБУ, офис 208.