Стратегическо планиране за развитието на училището. Лидерство и мениджмънт в реализацията на стратегическия план. /Практически семинар/

21 юни 2017

ЦЕЛ

  • Създаване мисия и визия за развитието на училището, които да са вдъхновяващи за всички учители;
  • Да разработят стратегически плат, съобразен с възможностите и заплахите, които идват от външната среда и силните и слабите страни на вътрешната среда /самото училище/;
  • Да разберат ролята на лидерството и на мениджмънта в развитието на училището и да си отговорят на въпроса: Какъв тип лидер съм аз?;

Тези цели резонират със следните компетентности, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

  • Притежаване на знания и умения за ръководенето на ефективен образователен процес, като отчита вида на институцията и стратегията на развитието ѝ; /Приложение 3, ал. I, т. 1.3./
  • Притежаване на умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни политики; /Приложение 2, ал. II, т. 1./ /Приложение 4, ал. II, т. 1./

РЕЗУЛТАТИ

  • Участниците създават вдъхновяваща мисия и визия за развитието на училището;
  • Изграждат стратегически план, съобразен с конкретните реалности;
  • По-голямата част от тях прилагат наученото за подобряване на взаимодействието в своите училища;