Управление на времето. Как да оптимизираме своя работен ден?

21 юни 2017

ЦЕЛ

  • Участниците да получат познания и практически умения по отношение на функционирането си във времето;
  • И още по-важно – да получат мотивация и практически стъпки, ако нещо в тяхното лично отношение към времето е добре да се промени. Защото всеки от нас знае, какви са неговите проблеми с времето, но ние си стоим в тези проблеми и не знаем какво да правим с тях.

Ето как тези цели се отнасят до компетентностите, записани в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

  • Положително отношение към собственото си усъвършенстване; Приложение 4, ал. I, т. 2.1./ и Приложение , ал. I, т. 2.1./
  • Умения за идентифициране на приоритетите в управлението на организационния живот; Приложение 4, ал. III, т.2./

РЕЗУЛТАТИ

  •  След обучението участниците ще могат да планират работата си по приоритети по модела на Айзенхауер;
  • Тези от тях, които имат психологически проблем с планирането, ще направят първи реални стъпки към преодоляването му;
  • Ръководителите ще получат адекватни и личностно насочени инструменти за справяне с хора, които имат проблем с разпределението на времето;
  • Участниците ще станат по-осъзнати за собствената си концепция за времето, която несъзнателно следват;