ЦПО АКАДЕМИЯ СТАРТИРА НОВИ КУРСОВЕ ЗА НОВИ ПРОФЕСИИ

8 юли 2020

Центърът за професионално обучениe Академия към Анкор А Дженте ЕООД стартира курсове за придобиване на професионална квалификация по новите професии, за които получи лиценз от НАПОО, а именно: професия АГРОЕКОЛОГ, трета степен на професионална квалификация (код 621140), специалност Агроекология, професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, втора спетен на професионална квалификация, (код: 522050), специалност Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения, професия МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, (код 522040), втора степен на професионална квалификация, със специалности Газова техника, Топлотехника и Възобновяеми енергийни източници (код 5220408), професия ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, трета степен на професионална квалификация, (код 522030), със специалности Газова техника, Възобновяеми енергийни източници, Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна.

Курсовете могат да бъдат в различна форма – дневна, вечерна, дистанционна. Провеждат се и като индивидуални обучения по заявка на работодател или служител.  

Продължават обученията в Центъра и по останалите специалности, които при интерес може да откриете тук: https://ancoragente.com/profesii/

 

За повече информация и записвания:

Тел. 0878 887 139

info@ancoragente.com