Архив

liniq3
ОХРАНИТЕЛ
януари 13, 2014

Професия ОХРАНИТЕЛ (код 861010) Специалност БАНКОВА ОХРАНА (код 8610101) ІІІ(трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове:960 часа (375 часа теория, 585 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво:придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование Минимална възраст:  навършени 16 години Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна …

Научи повече sign


ЕКОЛОГ
януари 13, 2014

Професия ЕКОЛОГ (код 851010) Специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (код 8510101) ІІІ(трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)   Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование Минимална възраст:  навършени 16 години   Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от …

Научи повече sign


ФРИЗЬОР
януари 13, 2014

Професия ФРИЗЬОР (код 815010) Специалност ФРИЗЬОРСТВО (код  8150101) ІІ(втора) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1 година Общ брой часове:660 часа (300 часа теория, 360 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП Минимална възраст:  навършени 16 години Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство.   Пълният курс на обучение е 660 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и …

Научи повече sign


ЕКСКУРЗОВОД
януари 13, 2014

Професия ЕКСКУРЗОВОД ( код 812030) Специалност ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ (код 8120302) ІІІ(трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове:960 часа (400 часа теория, 560 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование Минимална възраст: навършени 16 години   Пълният курс на обучение (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от …

Научи повече sign


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
януари 13, 2014

Професия ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код 812010) Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ (код 8120101) ІІІ(трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове:960 часа (450 часа теория, 510 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование Минимална възраст: навършени 16 години   Специалност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ (код 8120102) ІІІ(трета) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна …

Научи повече sign


СЕРВИТЬОР И БАРМАН
януари 13, 2014

Професия СЕРВИТЬОР И БАРМАН (код 811080) Специалност ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (код 8110801) ІІ(втора) степен на професионална квалификация Срок на обучение: до 1 година Общ брой часове:660 часа (260 часа теория, 400 часа практика)      Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение Входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП) Минимална възраст: навършени 16 години Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство   …

Научи повече sign