Архив

liniq3
ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 2/ дата 19.05.2015г.
май 18, 2015

наименование: Избор на изпълнители за изготвяне на обучителни програми по проект „Да спасиш живот” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 –Разработване и адаптиране на обучителна програма „Парамедик”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за работа с наркозависими; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за „Тъкач на ръчен текстил”. Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук: Публична покана Образец на оферта Образец на декларация на кандидата по чл. 22 Изисквания оферта Техническа спецификация Техническо предложение Методика за оценка Проект на договор програма Работа с наркозависими Проект на договор …

Научи повече sign


ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 1 / дата 19.05.2015г.
май 18, 2015

Избор на фирма за извършване на услугата „Логистика (транспорт, спане, храна, наем зала) за обучения” Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук: Публична покана Образец на оферта Образец на декларация на кандидата по чл. 22 Изисквания оферта Техническа спецификация Техническо предложение Методика за оценка Логистика Проект на договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 2/ дата 19.05.2015г.
май 18, 2015

наименование: Избор на изпълнители за изготвяне на обучителни програми по проект „Да спасиш живот” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 –Разработване и адаптиране на обучителна програма „Парамедик”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за работа с наркозависими; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за „Тъкач на ръчен текстил”. Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук: Публична покана Образец на оферта Образец на декларация на кандидата по чл. 22 Изисквания оферта Техническа спецификация Техническо предложение Методика за оценка Проект на договор програма Работа с наркозависими Проект на договор …

Научи повече sign


ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 1 / дата 19.05.2015г.
май 18, 2015

Избор на фирма за извършване на услугата „Логистика (транспорт, спане, храна, наем зала) за обучения” Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук: Публична покана Образец на оферта Образец на декларация на кандидата по чл. 22 Изисквания оферта Техническа спецификация Техническо предложение Методика за оценка Логистика Проект на договор