Архив

liniq3
Покана за пресконференция
февруари 13, 2018

Уважаеми дами и господа,   Община Козлодуй има удоволствието да Ви покани на откриваща пресконференция по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”   Събитието ще се проведе на 28.02.2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13   Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0181-C01/20.10.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „ Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез европейския фонд за …

Научи повече sign