24/7

liniq3


АНКОР А ДЖЕНТЕ
Агенция за публични комуникации и обучения

гр. София
район Лозенец
ул. "Асен Йорданов" 73, офис 4

02 / 962 47 48

0876 307 421
0878 435 893
0879 179 887

e-mail: info@ancoragente.comЕИК: 200284346
Адресна регистрация: гр.София, ж.к.Лозенец