КОНТАКТИ

liniq3

Анкор А Дженте
Агенция за публични комуникации и обучения

гр. София
район Лозенец
ул. "Асен Йорданов" 73, офис 4

cpo@ancoragente.com

(02) 962 47 48
0876-307421
0878-887139
0878-887124