ЕКСКУРЗОВОД

Професия ЕКСКУРЗОВОД ( код 812030)

Специалност ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ (код 8120302)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (400 часа теория, 560 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучение (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Екскурзоводството е професия за комуникативни хора. Дава шанс за общуване и непрекъснато опознаване на места, традиции, нрави и хора.

Екскурзоводството е професия за любопитните. Но като всяка професия има и много задължения. Екскурзоводът трябва да съдейства за трансфера на туристите – да ги посреща и изпраща на аерогара, жп гара и други. Трябва да ги заведе до определения от туроператора хотел и да ги настани. Той може да има и ангажименти по организиране на групата при храненето в ресторанта. Когато има изготвена програма от агенцията, екскурзоводът придружава туристите по маршрута до определените в него обекти, с тях е при панорамните обиколки на населеното място, което посещават.
Когато туристите разполагат със свободно време, екскурзоводът е лицето, което им помага да изкарат приятно тези моменти. Дали ще прилага различни видове анимация – да играе волейбол с тях, да организира различни представления, да ги учи да играят тенис, е въпрос на избор.
Беседите при посещения на туристически обекти са едно от основните задължения на екскурзовода. Той трябва да знае какво е управлението на страната и нейния обществено-политически живот, да познава историята и археологията, културата и изкуството, география, архитектура, природни забележителности, флора, фауна.
Колкото по-добър си в професията и притежаваш широка обща култура, толкова по-лесно ще е издигането на работното място.
Едно от предимствата на екскурзовода са езиците, които може да говори.