ФОТОГРАФ

Професия ФОТОГРАФ (код 213020)

Специалност ФОТОГРАФИЯ (код 2130201)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година                     
  • Общ брой часове:960 часа (400 часа теория, 560 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

Пълният курс на обучението (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Фотограф“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

Курсът по фотография може да се проведе на етапи, разделен на модули – „Курс по фотография за начинаещи“, „Работа с програми за редактиране на изображения“, „Курс по фотография за напреднали“ , „Майсторски клас“ (майсторските класове са разработени в различни специализирани области на фотографията – рекламна и редакторска фотография, преса и фотожурналистика, мода). След завършването на всеки един модул, успешно завършилите получават Удостоверение за професионална квалификация.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Фотограф“ могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

Професия фотограф е отлична възможност да се съчетаят работата и забавлението.

Фотографът използва филмови или дигитални фотоапарати, за да възпроизведе снимки с различни цели. Той използва комбинация от технически и творчески умения, за да снима хора, продукти, места и събития. Обикновено  специализира в някоя от следните области: обща или социална фотография (основно сватбени тържества и портрети), рекламна и редакторска (снимки за обяви, списания и фотобиблиотеки), преса и фотожурналистика (за вестници и списания), мода (снимане на модели и облекла за списания и каталози), научна или медицинска (записване на научни проучвания, медицински състояния и лечения). При повечето видове фотография към ежедневните  дейности на фотографа спадат: дискутиране на потребностите на клиента, избор и подготовка на снимачната площадка,  избор на подходящи фотоапарат, филм и аксесоари, настройка на светкавицата и оборудването, композиране и правене на снимки, проверка на качеството на изображението, оформяне на изображението на ръка или с дигитален софтуер като Photoshop, обработка и принтиране на снимки, маркетинг и управление на бизнеса, ако работи за себе си.

Тази професия изисква творчески подход и добър поглед върху размера, формата и цвета,  практически и технически фотографски умения, отлични комуникационни способности и подход към хората, способност да хората да бъдат накарани да се отпуснат,  търпение и концентрация, отговорност,  добри организационни способности, умение да се разпределя добре времето, компютърни умения за използване на дигитални програми за изображения като Photoshop, усет за бизнес и способност за проучване на пазара, мотивация и упоритост.