ФРИЗЬОР

Професия ФРИЗЬОР (код 815010)

Специалност ФРИЗЬОРСТВО (код  8150101)

  • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове:660 часа (300 часа теория, 360 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП
  • Минимална възраст:  навършени 16 години
  • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

 

Пълният курс на обучение е 660 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Професията на фризьора изисква не само талант, но и много труд и търпение. Както във всяка друга професия, така и при тази, за да станеш добър и признат професионалист, се изисква желание за работа и упоритост, за да се развиваш в кариерата. Тънкостите на професията не са малко, но се учат.

Добрите фризьори си създават дългогодишни клиенти. А доволните клиенти водят след себе си своите познати, приятели, роднини, колеги. Фризьорството е занаят, но и изкуство.