Ancor A Gente – PR Агенция | PR Agency » Home 2.0
Responsive image

Ancor A Gente е агенция за обучения, публични комуникации, връзки с обществеността и реклама. Екипът ни е експертен, пробивен и с опит. Като PR Агенция имаме опит в организирането на различни големи кампании, обществено значими събития и благотворителни акции.
това сме ние