Мащабен проект връща у нас научни светила от чужбина

15 ноември 2011

sofia_university_chem_3_mediumЕкип от преподаватели и изследователи на Химическия факултет на Софийския утиверситет „Св. Климент Охридски” си постави амбициозната задача да привлече водещи изследователи от чужбина и да популяризира научните постижения на факултета в научната общност, индустрията и обществото. Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз и е с красноречивото име Beyond Everest.

Още за целите на проекта и ползите от откритията на учените за хората, околната среда и медицината можете да научите на пресконференция на 15.11.2011г. /вторник/ от 14.30ч. в залата на Химическия факултет на СУ в София, ул. „Джеймс Баучър”1. На срещата с медиите ще присъстват ръководствата на университета и факултета, както и представители на чужди организации-партньори и на институции и фирми от България.

Екип от преподаватели и изследователи на Химическия факултет на Софийския утиверситет „Св. Климент Охридски” си постави амбициозната задача да привлече водещи изследователи от чужбина и да популяризира научните постижения на факултета в научната общност, индустрията и  обществото. Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз и е с красноречивото име Beyond Everest.

Проектът на Химическия факултет ще развие максимално изследователския потенциал в областта на съвременните функционални материали. Очаква се работата по него да укрепи възможностите на факултета за успешно участие в научни-изследователски дейности на световно ниво. Проектът стартира от октомври тази година, а на 14 и 15 ноември е първата среща на Управителния съвет на проекта, включващ представители на партньорските организации от чужбина, на министерства и на ръководството на Университета.

Конкретните задачи на проекта включват:

•  Засилване на изследователските постижения на факултета чрез трансфер на опит и ноу-хау, както и изграждане на стратегическо партньорство с водещи европейски научноизследователски институции;

• Трайно привличане на опитни изследователи от чужбина във Факултета;

• Подобряване на изследователската среда чрез разширяване на съществуващата инфраструктура за научни изследвания с нови модерни апарати – ТЕМ и ЯМР, даващи възможност за разширяване областите на научни изследвания;

• Насърчаване на участието на учените от Факултета в изследователските програми на Европейския съюз;

• Популяризиране на върховите научни постижения на учените от факултета в научната общност, индустрията и обществото.

В съответствие с програмата на конкурса, тези задачи ще бъдат постигнати чрез мобилност на изследователите от Факултета в партньорски организации, назначаване на опитни изследователи, организиране на семинари и конференции в областта на съвременните функционални материали и др. Партниращи институции, които ще помогнат за осъществяването на работната програма на проекта, са част от водещи Европейски организации за научни изследвания: Техническия университет в Мюнхен (Германия), Университета на Оксфорд (Великобритания), Макс Планк Института по Полимери (Германия), Университета на Торино (Италия) и Висшето училище по физично и химично инженерство в Париж (Франция).

Научните изследвания, които ще бъдат директно подпомогнати от проекта, обхващат широк спектър от материали – за чиста енергия, за опазване на околната среда, за оптика и оптоелектрониката, както и материали с фармацевтични и медицински приложения.

Координатор на проекта е проф. дхн Тони Спасов, Декан на факултета, а екипът за управление на проекта включва представители на различните научни направления във факултета.