Медийна Академия за деца

Работата в медия е призвание. За нея се изисква талант. Както дарбата на малкия художник или музикант, така и талантът на журналист може да се открие в ранна възраст. Затова ние открихме Медийна академия за деца. В нея в съвсем реални условия хлапетата се запознават с професията на журналиста. Нашите експерти могат да открият таланта и да помогнат за неговото развитие. Освен това децата ще бъдат обучени на правилно поведение, на умението да водят разговор, да взимат интервю и всичко, което обогатява допълнително общата култура. С нас работи и психолог, който помага на децата да открият в себе си неподозирани заложби. Цялата програма на децата е съобразена с естествената им нужда да се забавляват, а ролевите игри ще пропъдят скуката надалеч. Да се позабавляваме докато се учим!