Трето ниво Intermediate (B1)

Трето ниво Intermediate (B1)

Брой учебни часове: 100 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

След приключване на курса обучаемите трябва да могат:

– да разбират сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират

– да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия, да могат да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси

– да могат да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област

– да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение, да могат да използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти, да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си

– да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин

– да могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. да могат да пишат писма, есета и доклади по различни теми, като наблягат на същественото, да могат да изберат подходящ за адресата стил