Обучения

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) „АКАДЕМИЯ” на АНКОР А ДЖЕНТЕ притежава лицензия № 2013121096, издадена „Национална агенция за професионално образование и обучение“ към Министерски съвет за обучение, усъвършенстване и придобиване на квалификации по професии от основни направления: Изкуства, Стопанско управление и администрация, Информатика, Здравеопазване, Социални услуги, Услуги за личността.

Благодарение на екипа ни от висококвалифицирани преподаватели, имаме възможност да Ви предложим:

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Условията за записване може да разгледате ТУК