Екип

AAG осигурява експерти за:

 • Public Affairs
 • Рекламни концепции
 • Външна реклама
 • Комуникационни стратегии
 • Медия планиране
 • Политически кампании
 • Социални и благотворителни кампании
 • Медия мониторинг
 • Обучение
 • Организиране на специални събития
 • Дизайн, предпечат и печат