Екип

liniq3

AAG осигурява експерти за:


Public Affairs

Рекламни концепции

Външна реклама

Комуникационни стратегии

Медия планиране

Политически кампании

Социални и благотворителни кампании

Медия мониторинг

Обучение

Организиране на специални събития

Дизайн, предпечат и печат