Дейност

Ancor A Gente е агенция за публични комуникации, връзки с обществеността и реклама.

Всички знаем защо са необходими пoдобни услуги, нали?

Медиите и диалогът с техните аудитории имат своята ключова роля за развитието на бизнеса, структурирането на дейността на конкретна организация, но и своята специфика.

Вашите клиенти, пратньори, потребители, почитатели, читатели и бъдещи поддръжници също очакват да се говори на разбираем за тях език.

Искате да стигнете до всички тях, нали? Ние знаем как, кога, къде и защо, но е необходимо доверието ви.

Работим предано и отдадено.

Заедно обсъждаме вариантите за действие и поставяме сроковете. В кризисна ситуация действаме мигновено.

Умеем да се адаптираме към специфичните дейности в различните сфери и с усмивка посрещаме предизвикателства.

Следим резултатите от съвместната ни работа и предлагаме нови, нестандартни, но винаги успешни идеи.

Издателска дейност.

Какво умеем

Другите за нас