Какво умеем

  • Организиране на специални събития, пресконференции, конференции, семинари, фирмени партита.
  • Осъществяване на контакти с медиите.
  • Лобистка дейност.
  • Обучения – медийно поведение и презентационни умения.
  • Създаване на имиджови стратегии.
  • Изготвяне и продуциране на видео и аудио клипове.
  • Изготвяне на PR стратегии.
  • Изготвяне на рекламни кампании и материали.
  • Разработване на кампании в интернет и социалните мрежи.
  • Таен клиент.