КК 4 – ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

liniq3

Работа с MS WORD

Работа с MS EXCEL

Работа с INTERNET и MS POWER POINT. Защита на информацията.