KK3 МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИТЕ