Подбор на автори за списване на студентски вестник за 9 май

23 януари 2013

ПРАВИЛНИК

ep_bxl_mediaЗа втора поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло списан от студенти. Авторите ще бъдат избрани след селекция на изпратените материали, които ще бъдат оценявани по следните критерии — познаване и интерпретация на фактите, креативно мислене, умение за извеждане на теза и доказателство, обоснована лична позиция, граматическа и правописна грамотност.

 

За участие в конкурса се допускат студенти, обучаващи се в колежи и университети на територията на България и Европейския съюз, независимо дали в бакалавърска, магистърска или докторантска степен, редовна или задочна форма.

 

Победители в конкурси на Информационното бюро на ЕП в България — на Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти за 2012 г. и Конкурс за есе по темата за ОСП, както и авторите от предишната година, — не се допускат за участие.

 

Жури, съставено от Информационното бюро на ЕП в България, ще определи студентите, които ще списват вестника. Решението е окончателно.

 

Темите за 2013 г. са:

1. „Чува ли се моят глас в Европа?“

2. „Какво е да си европейски гражданин?“

 

Участниците в конкурса трябва да подготвят коментарен текст на български език с обем, който да не надвишават 400 думи.

 

Материалите трябва да бъдат оригинална работа на участника и да не нарушават авторските и сродните им права на трети лица. Ако възникне оплакване или претенция, то кандидатът се задължава да поеме защитата срещу такива претенции за своя сметка и да освободи организаторите от каквито и да е подобни обвинения и претенции. Ако кандидатът цитира чужд текст, трябва да бъде посочен неговият автор.

 

Материалите не трябва да нарушават етичните норми в журналистиката и да не съдържат обиди на етническа, расова, верска или сексуална основа.

 

Информационното бюро на Европейския парламент в България помества покана за участие на своята интернет страница www.europarl.bg, която ще бъде публикувана и разгласена.

 

Поканата за участие в конкурса за подбор на автори се счита за открита на 23 януари 2013 г. и се закрива на 20 февруари 2013 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на март 2013 година.

 

Допуска се само един конкурсен материал на участник. Всички материали, подадени за участие, стават притежание на Информационното бюро на Европейския парламент в България и няма да бъдат връщани.

 

Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел през месец март 2013 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.

 

Разходите по пътуването се поемат от Информационното бюро на ЕП в България. Авторите няма да получат заплащане за своите материали. Вестникът ще се разпространява безплатно на събитията, организирани от Информационното бюро на ЕП в България за отбелязване на 9 май 2013 г., както и на други събития до края на 2013 г.

 

Участието в конкурса изисква спазване на настоящия правилник.

снимка: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО БЮРО В БЪЛГАРИЯ