Архив

liniq3
ЦПО АКАДЕМИЯ СТАРТИРА НОВИ КУРСОВЕ ЗА НОВИ ПРОФЕСИИ
юли 8, 2020

Центърът за професионално обучениe Академия към Анкор А Дженте ЕООД стартира курсове за придобиване на професионална квалификация по новите професии, за които получи лиценз от НАПОО, а именно: професия АГРОЕКОЛОГ, трета степен на професионална квалификация (код 621140), специалност Агроекология, професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, втора спетен на професионална квалификация, (код: 522050), специалност Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения, професия МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, (код 522040), втора степен на професионална квалификация, със специалности Газова техника, Топлотехника и Възобновяеми енергийни източници (код 5220408), професия ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, трета степен на професионална квалификация, (код 522030), със …

Научи повече sign


ВЪЗОБНОВЯВАМЕ ОБУЧЕНИЯТА ЗА КРЕДИТИ
юни 15, 2020

При спазване на всички мерки срещу COVID-19 и според изискванията за безопасност – Центърът за обучения „Академия” възобновява обученията за директори, учители, възпитатели и психолози, за които се присъждат кредити. Обученията за повишаване на квалификацията се провеждат в цялата страна на територията на училища, гимназии и детски градини. Част от програмите предвиждат и дистанционна форма на обучения. През лятото се организират и изнесени семинари. Обученията са с практическа насоченост и според изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.   Програмите можете да откриете тук: https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/   …

Научи повече sign


ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
юни 14, 2020

Професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (Код: 522050)   Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения (Код: 5220501) Степен на професионална квалификация: втора            Ниво по НКР: 3      Срок на обучение: до 1 година Общ брой часове: 660 от които:               брой часове по теория: 240 брой часове по практика: 420 (60 % от часовете от Отрасловата и Специфичната професионална подготовка) Форма на обучение: Дневна Организационна форма: Квалификационен курс Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на …

Научи повече sign


МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
юни 14, 2020

Професия МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, код 522040   Специалност: Газова техника (код 5220406) Степен на професионална квалификация: втора          Ниво по НКР: 3              Срок на обучение: до 1 година Общ брой часове: 660         ‘ брой часове по теория: 240 брой часове по практика: 420 Форма на обучение: Дневна Организационна форма: Квалификационен курс Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап   Специалност: Топлотехника (код 5220409) Степен на професионална квалификация: втора Ниво по НКР: 3              Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове: 660 брой часове по теория: 240 брой часове по практика: 420 Форма на обучение: дневна Организационна …

Научи повече sign


ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
юни 14, 2020

Професия ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, код 522030   Специалност: Газова техника (Код: 5220306) Степен на професионална квалификация: Tрета Ниво по НКР: 4 Ниво по EКР: 4 Срок на обучение: до 1,5 година Общ брой часове: 960 Брой часове по теория: 480 Брой часове по практика: 480 (50 % от часовете от Отрасловата и Специфичната професионална подготовка) Форма на обучение: дневна Организационна форма: Квалификационен курс Минимално входящо образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование   Специалност: Възобновяеми енергийни източници (Kод 5220308) Степен на професионална квалификация: Трета Ниво …

Научи повече sign


АГРОЕКОЛОГ
юни 14, 2020

Професия АГРОЕКОЛОГ, Код: 621140 Специалност Агроекология,  Код: 6211401 Степен на професионална квалификация- трета       Ниво по НКР: 4               Срок на обучение: до 18 месеца Общ брой часове: 960 брой часове по теория: 450 брой часове по практика: 510 Форма на обучение:  Дневна Организационна форма:  Квалификационен курс Минимално входящо образователно равнище:  средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование